FXFRIEND.COM | เทรด Forex, เทรดหุ้น, เทรดทองคำ, เทรดน้ำมัน ศึกษาได้ด้วยตนเอง

 

+++ เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน +++

 

+++ ภาพ PASSPORT (ทั้ง 2 หน้าดังภาพตัวอย่าง) +++

 

หรือ

 

+++ บัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) +++

 

 

*** FULLERTON MARKETS รับเฉพาะบิลค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต และ Bank Statement เท่านั้น ***

*** สามารถส่งเป็นภาษาไทยได้เลย เพราะมีเจ้าหน้าที่คนไทยตรวจสอบเอกสารให้อย่างรวดเร็วครับ ***

+++ บิลค่าใช้จ่าย อายุไม่เกิน 90 วัน ตามภาพตัวอย่าง +++

 
Online:  1
Visits:  401,767
Today:  52
PageView/Month:  3,115