FXFRIEND.COM | เทรด Forex, เทรดหุ้น, เทรดทองคำ, เทรดน้ำมัน ศึกษาได้ด้วยตนเอง

 

แหล่งข้อมูล FOREX ที่น่าสนใจ

 

 

คุณรู้หรือไม่? Forex คืออะไร? แล้วใครเทรดในตลาดนี้บ้าง?

 

What is Forex?

The foreign exchange, forex, or FX market is one of the most dynamic markets in the world. In fact, there is a daily turnover of more than $4 trillion each trading day. Within the Forex market itself, one currency is traded in exchange for another currency. For example, the EUR is traded against the USD, making up the EUR/USD currency pair.

 

The FX market has become one of the largest financial markets. This may be due to being largely decentralized. The high number of market participants makes the Forex market quite volatile. The ability to trade 24 hours a day and profit in a bullish and bearish market has brought the Forex market many new participants in recent years.

 

Among the main participants in the foreign exchange market are governments, central banks, commercial companies, hedge funds and day traders. The daily speculation opens up enough opportunities each trading day for all participants involved.

 

It is vital that you follow the trading session of each major country if you are serious about Forex trading. There are constantly major economic events throughout the United States, European and Asian trading sessions. These economic events may be anything from interest rate decisions to GDP (Gross Domestic Product) publications.


Who is Forex market participants?

There are a number of Forex market participants you should learn about. These are the major players that drive the foreign exchange market each trading day. Knowing this will allow you to profit from market fluctuations and foresee when the right time to trade is.

The main Forex market participants are:

    Central Banks - Each country's central bank plays a pivotal role in driving the Forex market. They are responsible for economic growth and maintaining stability in prices. The central banks of large countries such as the U.S. Federal Reserve enable them to greatly influence global exchange rates.


    Commercial Banks - Banks still play an important role in the Forex market, in spite of recent developments with regards to electronic trading. The FX market receives a lot of liquidity from large commercial banks.


    Forex Brokers - The development of online Forex Brokers is quite notable. Traders use them as an interface to conduct online FX transactions through trading platforms. Most brokers make their profit through the bid/ask spread.


    Hedge Funds - These are funds that invest the funds of wealthy individuals in various financial assets. They have a key role in the FX market, especially with the increasing speculation in recent years.


    Individuals - There are both day traders and long term traders when it comes to the Forex market. They trade via a trading platform, buying and selling currencies according to the latest market conditions. Their importance has increased in recent years, especially due to the low barriers to entry enabled through the spread of the Internet and highly leveraged trading accounts.

 

 

สิ่งที่ควรทราบก่อนเทรด FOREX


Fundamental Analysis 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ทางเศรษฐกิจของในแต่ละประเทศว่ามีความแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใด หากตัวเลขดัชนีชี้วัดออกมาว่าดี จะบ่งบอกถึงแนวโน้วในทิศทางบวก ประเทศมีความเจริญก้าวหน้า แต่หากดัชนีชี้วัดออกมาแย่ แสดงว่าจะเกิดการชลอตัวของเศรษฐกิจหรืออาจจะเกิดการหยุดชะงัก ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจย่อมมีขึ้นแล้วก็มีลงเป็นเรื่องธรรมดา แต่เราจะหาประโยชน์จากการทราบถึงข้อมูลนี้ได้อย่างไร?


Technical Analysis 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลักการวิเคราะห์ที่ใช้เหตุและผลผ่านตัวเลขทางคณิตศาสตร์ สถิติ  การวิเคราห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ จนเป็นความน่าจะเป็นหรือทฤษฎีแนวโน้ม ดังนั้นผู้ที่จะเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต และจดจำปรากฎการณ์ต่างๆ จนเป็นรูปแบบซ้ำๆ หรือที่เรียกว่า “Pattern” ซึ่งอาจจะต้องเรียนรู้จิตวิทยาของคน ว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไร และคนส่วนน้อยคิดอย่างไร โดยหากสามารถคาดการณ์ว่า กลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อตลาดนั้นคิดอย่างไร เราก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกมแห่งการเก็งกำไรได้  นอกจากนี้รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนหนึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือคำนวนทางคณิตศาสตร์ที่สามารถแปรข้อมูลในอดีตเพื่อบ่งบอกข้อมูลในอนาคต หรือที่เรียกว่า “Indicator” โดยการคำนวณจากการเปลี่ยนแปลงของราคา และปริมาณในการซื้อขาย ในระยะคาบเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อใช้สูตรคำนวณแล้วจะสามารถบอกได้ถึง ความต้องการของอุปสงค์ และอุปทาน (Demand & Supply) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? มีมากหรือน้อยเกินไปเท่าใด? ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ซื้อมากเกินไป" (Over Bought) หรือ "ขายมากเกินไป" (Over Sold) ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงจังหวะหรือช่วงเวลาที่ควรเข้าไปทำการซื้อหรือขายเพื่อทำกำไร หรือหยุดขาดทุน

 


เวปไซต์ที่เป็นแหล่งข่าวสำคัญของนักเทรดที่ควรทราบ ได้แก่ 

 

1. FOREX FACTORY

2. FXSTREET

3. investing.com

 

 

 

แหล่งรวม indicator ที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม MetaTrader 4

1. ForexMT4

2. MQL4

3. Forex-Indicators

4. iForexindicators

5. ForexStrategiesResources

6. Cjatradingtools.com

7. ForexWot.com

 
Online:  1
Visits:  401,773
Today:  58
PageView/Month:  3,121